امور استان ها

انتخاب استان :
  • استان: اصفهان, مشکلات در مناطق شرقی و راه حل آن در منطقه سیزانا
    بهنام
  • استان: اردبيل, حل مشکل اب اشامیدنی منطقه با یک تدبیر زیبا و راحت بدون نیاز به موانع طبیغی
    سام
  • استان: ايلام, مشکلات در مناطق شرقی و راه حل آن در منطقه سیزانا
    پدرام